Obsah

INFORMAČNÝ LETÁK Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ: ostatné | náš tip
Vážení občania,
Obec Hôrky vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky, ktorým je od 1.januára 2021 zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
Erika Mojáková
starostka obce

Príloha

Vytvorené: 22. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 09:08
Autor: Správce Webu