Obsah

Informačný leták

Typ: ostatné | náš tip
V našej obci je zabezpečené separovanie týchto zložiek odpadu: papier, textil, kovy, tetrapaky, sklo, plasty, olej.

   Separovaný zber sa vykonáva prostredníctvom 1100 l zberných nádob farebne odlíšených podľa druhu odpadu a 120 l nádob na olej umiestnených na uliciach Lipová (pred obecným úradom, starým obchodom), Diel (za MŠ), Na Hradisko, Hore jarky, Na Záhumní. Prosíme Vás o dôsledné triedenie odpadov podľa označenia.

Upozorňujeme: - občanov, že na cintoríne sú umiestnené kompostovacie silá na biologický odpad. Do zberných nádob na komunálny odpad a veľkokapacitného kontajnera je zakázané sypať biologický odpad!

- majiteľov psov, že voľný pohyb psa je zakázaný na verejnom priestranstve na celom území obce. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.


Vytvorené: 23. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2021 08:34
Autor: Správce Webu