Obsah

Informácie o úrovni triedenia komunálnych odpadov

Typ: ostatné
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hôrky za rok 2019 je 18,78%

Vážení občania,

- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hôrky za rok 2019 je 18,78%. V roku 2018 sme mali 13,79 %. V roku 2020 je pre našu obec sadzba poplatku za skládkovanie 24 €/tona, čo je dvojnásobné zvýšenie oproti minulému roku. Suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisí od úrovne jeho vytriedenia. To znamená, že obec bola nútená zvýšiť poplatky za vývoz komunálneho odpadu, nakoľko tento poplatok je závislý od miery separovania odpadu. Ak sa zvýši miera separovania odpadu, zníži sa aj poplatok za uloženie odpadu a tým aj poplatok za komunálny odpad nebude tak stúpať. Vyzývame preto všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadu. Zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššie percento triedenia KO a tým zníženie sadzby za uloženie odpadu na budúci rok.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1

 

2019

2020

2021

 

1

<10%

17

26

33

 

2

10-20%

12

24

30

 

3

20-30%

10

22

27

 

4

30-40%

8

13

22

 

5

40-50%

7

12

18

 

6

50-60%

7

11

15

 

7

>60%

7

8

11

 

 

Pripomíname,že je potrebné nahlásiť do konca februára veľkosť zbernej nádoby, nakoľko v marci prebehne označenie zberných nádob na komunálny odpad. Označená bude iba nádoba v zmysle podmienok VZN, ktoré stanovujú veľkosť nádoby podľa počtu členov domácnosti, alebo v prípade zaplatenia príplatku väčšia nádoba.

 

                                                                                                               Erika Mojáková

                                                                                                               starostka obce


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 08:25
Autor: Správce Webu