Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu


Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu 06.09.2019 – 07.09.2019 . celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Jesenný zber elektroodpadu


Jesenný zber elektroodpadu v termíne od 26.08.2019 do 06.09. 2019.
celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Skládka stavebných odpadov

Skládka stavebných odpadov ERPOS a Recyklačná základňa ponúka komplexné služby v oblasti nakladania so stavebným odpadom celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Slávnostná omša na Lietavskom hrade 04.08.2019 o 14.00hod

V nedeľu 4. augusta o 14.00hod. bude na nádvorí Lietavského hradu slávnostná svätá omša, po ktorej bude možná prehliadka hradu.
Už mnoho rokov, vždy prvú augustovú nedeľu sa koná v areáli hradu svätá omša. Od roku 2013 prebieha kázeň na pódiu – na letnej terase skrytej vymurovaným suchým estetickým múrom. Prídite, omša má jedinečnú atmosférua budete mať možnosť vidieť, ako postúpili práce na obnove hradu. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujem pacientom, že dňa 10.7.2019 nebude v budove, kde ordinujem elektrika, z toho dôvodu bude ambulancia pracovať v obmedzenom režime, nebude možné predpisovať lieky.


Ďakujem
MUDR. Tunegová Milena
Kysucká cesta 1 Žilina
celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 24.06.2019 od 06.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 22.06.2019 od 06.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 12.06.2019.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 22. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hodové slávnosti

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 30.06.2019. Program sa začína o 15.00 hod, čaká na Vás občerstvenie, stánky so Živenou, pre deti maľovanie na tvár a cukrová vata.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Z tejto akcie budú spracované fotografie, ktoré budú zverejnené na web stránke obce. V prípade námietky sa obráťte na obecný úrad.

S pozdravom

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlasovanie za  projekt záchranných prác na HRADNEJ KAPLNKE

Hlasujete za grantový projekt záchranných prác na HRADNEJ KAPLNKE Lietavského hradu celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Vakcinácia psov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 14.06.2019 tj. v piatok o 17:30 hod sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcíny je v hodnote 10 euro. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti sa môžu vakcinovať len psy označené čipom. V prípade potreby bude preto na mieste vykonávané aj čipovanie psov v hodnote 20 euro. Prosíme majiteľov psov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a veterinárny preukaz psa.
Vakcináciu bude vykonávať MVDr. Imrich Marták.

Erika Mojáková
starostka obcecelý text

ostatné, náš tip | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 12.06.2019 od 06.00 hod do odvolania.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Uzávierka cesty na Hradisko 07.06.2019

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že dňa 7. 6. 2019 /piatok/, bude prebiehať oprava miestnej komunikácie „Na Hradisko“. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o opravu, ktorej charakter si vyžaduje odstávku, bude cesta uzatvorená. Žiadam Vás, aby ste v tento deň túto cestu nepoužívali a svoje autá zaparkovali popri cintoríne až do znovuotvorenia prejazdu. V prípade ak máte objednané stavebné mechanizmy, je nutné ich presunúť na iný termín.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie zákazu

Erika Mojáková
starostka obce

V prípade nepriaznivého počasia bude oprava preložená na iný termín. 
celý text

ostatné, náš tip | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina

V rámci súboru opatrení súvisiacich s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných(AMO) posielame aktuálne plagáty.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - výkup papiera

Obec Hôrky oznamuje, že v piatok 07.06.2019 o 15.00 hod sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom. Papier musí byť zviazaný, kartóny sa nevykupujú.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Anketa o názov obecného námestia

Vážení spoluobčania, využite možnosť zahlasovať za názov obecného námestia vo Hôrkach.

Dotazník nájdete na nasledujúcom linku:
https://forms.gle/FdDXP7faq12AHAq76

(Anketa trvá do 1.6.2019 do 17:00 hod.)
celý text

ostatné, náš tip | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - Váľanie mája

Vážení občania,
Obec Hôrky Vás srdečne pozýva na váľanie mája v piatok 31.05.2019 o 18. 00 hod na námestí pri obecnom úrade.

Erika Mojáková
starostka obce
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - SEVAK

SEVAK Žilina oznamuje občanom, že v dňoch 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019 a 31.05.2019 bude v čase od 7.30 do 14.30 hod odčítavať stav vodomerov. Žiada o ich sprístupnenie.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na MDD 2019

Milé deti,
srdečne Vás pozývame na oslavu DŇA DETÍ v sobotu 1. júna 2019 o 13:00 hod na ihrisku TJ, kde na Vás čaká pestrý program a o 18.00 hod na DISKOTÉKU na obecné námestie.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme Vám,že Obecný úrad bude dňa 28.05.2019 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 11.00 hod.

S pozdravom

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Ponuka pracovného miesta

ZŠ MŠ Hôrky príjme do TPP kuchárku, nástup do zamestnania od augusta 2019. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovenská pošta

Slovenská pošta, pobočka Pošta 4 Závodie oznamuje, že poštové zásielky nebude doručovať do rodinných domov, ktoré nie sú označené súpisným číslom. Na doručenie zásielok je postačujúce, aby súpisné číslo bolo vyznačené na poštovej schránke. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 15.05.2019 od 06.00 hod. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Deň rodiny

Deň rodiny 19.5. v Budatínskom parku celý text

ostatné, náš tip | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Deň matiek

Milé mamy,
srdečne Vás pozývame v nedeľu 12. mája na oslavu Dňa matiek o 15.00 hod do kultúrneho domu vo Hôrkach. Nakaždú mamičku, ktorá príde, čaká pekný darček.

Erika Mojáková
starostka obce

Z tejto akcie budú spracované fotografie, ktoré budú zverejnené na web stránke obce, príp. v obecných novinách. V prípade námietky sa obráťte na obecný úrad. celý text

ostatné, náš tip | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Informačný leták

Informačný leták celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - ponuka jazykových kurzov

Nové kurzy od začiatočníkov
až po prípravu na maturitu
a jazykové certifikáty, a to
všetko takmer u Vás doma celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Základná škola s materskou školou Hôrky v spolupráci so Žiackym školským parlamentom oznamuje, že v dňoch 08. - 16.apríla 2019 bude prebiehať zber papiera v rámci podpory environmentálnej výchovy.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 05.04. 2019 do odvolania celý text

ostatné, náš tip | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - preberanie kompostérov

Obecný úrad Hôrky žiada občanov s trvalým pobytom v obci Hôrky, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si vypíšu protokol o prevzatí kompostéra a následne si kompostér preberú. Kompostér bude vydaný aj tým občanom, ktorí sa nezúčastnili prednášky o kompostovaní.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Odovzdávanie kompostérov

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV

bude v sobotu 30.marca v čase od 10.00 – 12.00 hod v garáži pri futbalovom ihrisku. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Preberanie kompostérov

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV bude v stredu 27.marca v čase od 09.00 – 11.30 a od 15.00 do 18.00 hod. celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam ZŠ MŠ Hôrky - Zápis detí do materskej školy vo Hôrkach na školský rok 2019/2020

ZŠ MŠ Hôrky oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2019 do 16.05.2019

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.ročníka

ZŠ MŠ Hôrky pozýva predškolákov na zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Hôrky celý text

ostatné, náš tip | 24. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Predchádzanie vzniku požiarov

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom celý text

ostatné, náš tip | 22. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň otvorených dverí - CLIL - Organizačné zabezpečenie

Deň otvorených dverí - CLIL - Organizačné zabezpečenie celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - Výkup papiera

Obec Hôrky oznamuje, že firma P&P import bude v piatok 8.3.2019 v čase od: 15:00 - 15:20 vykonávať výkup papiera v obci Hôrky pred obecným úradom.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Ochotnícke divadlo Dolný Hričov k nám opäť zavíta! Pozýva Vás na predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON do kultúrneho domu vo Hôrkach v sobotu 9. marca o 18.00 hod

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informačný leták

Informácie pre obyvateľov celý text

ostatné, náš tip | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

ZŠ s MŠ Hôrky pozýva všetkých rodičov a priateľov školy na DOD, ktorý sa uskutoční 15.03.2019 od 7.40 hod do 12.15 hod v ZŠ Hôrky. celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o vydávaní nových známok pre psov

Oznam o vydávaní nových známok pre psov celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na DOD v Materskej škole vo Hôrkach

ZŠ MŠ Hôrky Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v materskej škole, ktorý sa uskutoční 20.02.2019 v čase od 14.40 hod v priestoroch materskej školy vo Hôrkach.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - zmena času cvičenia pre ženy

Oznamujeme Vám, že cvičenie pre ženy bude od pondelka 11.02.2019 začínať v kultúrnom dome vo Hôrkach o 18.30 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - cvičenie pre ženy

Oznamujeme Vám, že dnes 06.02.2019 cvičenie pre ženy nebude.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - "Cvičenie pre ženy"

Oznamujeme Vám, že dňa 30.01.2019 t.j. v stredu sa v kultúrnom dome vo Hôrkach "Cvičenie pre ženy" nebude konať.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam zo stavebného úradu

Oznamujeme Vám, že od: 04.02.2019 do 08.02.2019, bude stavebný úrad zatvorený, z dôvodu dokončenia rozpracovaných spisov.
V mesiaci marec 2019 je plánované zatvorenie stavebného úradu z dôvodu archivácie. O konkrétnom dátume Vás budeme informovať.

Erika Mojáková
starostka obce


celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Fašiangový sprievod masiek 2019

Aj tento rok sa bude v našej obci v sobotu 02.02.2019 konať Fašiangový sprievod masiek – „Chodenie po kobolici".
Je to dlhoročná tradícia, ktorá pretrváva vďaka dobrovoľníkom. Sprievod masiek s doprovodom výbornej muziky bude postupne prechádzať ulicami obce, kto bude mať chuť môže si s maskami aj zatancovať.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 9.farský karneval

Milé deti,
pozývame Vás na 9.farský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 02.02.2019 o 14.30 hod v kultúrnom dome v Lietave. Na všetky deti sa tešia animátori.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na cvičenie pre ženy

Srdečne Vás všetky pozývame po dlhšej prestávke na Cvičenie pre ženy, ktoré bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu o 18.00 hod v kultúrnom dome vo Hôrkach. Prvé cvičenie bude 14.01.2019.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie o obmedzení používania pyrotechniky na území obceHôrky


Obmedzené používanie pyrotechniky len na deň 31. december od 19.00 hod do 2.00hod dňa 1.januára na území celej obce celý text

ostatné, náš tip | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam od T+T, a.s.

Vývoz plastov od rodinných domov bude v mesiaci december v sobotu 22.12.2018

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná