Obsah

Milí spoluobčania!

      Dovoľte mi prihovoriť sa  Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a  harmónie. V každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty, sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti, keď si spomíname na tých, čo už nie sú s nami. Tieto vianočné sviatky sú iné, poznačené niečím, o čom sme pred rokom ani netušili, pandémiou, ktorá nás zasiahla. No o to viac musíme držať spolu, navzájom si pomáhať. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a spoločne si nechajme naplniť srdcia Božím pokojom, nezabudnime na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.

      Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, jej kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci záleží. Prajem Vám, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami podelia o každodenné starosti a radosti.

           Želám Vám všetkým, nielen v mojom mene, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2021 viac krajších dní, viac lásky, pevného zdravia a Božieho požehnania.

Erika Mojáková

starotka obce

Správy

prvá
z 6
posledná

Oznam - zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky bude dňa 19.08.2020 z technických príčin otvorený od 09.00 hod do 16.30 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - Meteorologická výstraha

Meteorologická výstraha

„SHMÚ dňa 16. 08. 2020 o  17:10 h vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – BÚRKY pre okres Žilina na dobu od 17. 08. 2020 11:00 hod do 19. 08. 2020 do 00:00 hod.

„V okrese Žilina je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 60 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 18 – 25 m/s (65 – 90 km/h), pričom po dobu platnosti výstrahy môžu byť ojedinele kumulované úhrny zrážok 60 až 110 mm.
Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody so svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.“

ved. odd. COaKP odboru KR Žilina.
celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky bude dňa 12.08.2020 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 15.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie času neprejazdnosti ulíc Dlhá a Krátka

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie miestnych komunikácií - časť ulice Krátka a I. etapa ul. Dlhej – časť od križovatky ul. Krátka po križovatku Agátové námestie, budú tieto komunikácie neprejazdné v dňoch 04.08.2020 /utorok/ od 12.00hod do 16.00hod a 05.08.2020 /streda/ od 8.00hod do 17.00hod.

Erika Mojáková

starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Spoločnosť zaoberajúce sa výkupom papiera oznamuje, že dňa 05.08.2020 /streda/ o 15.00 hod sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom - výmenou za toaletný papier.

Spoločnosť vykupuje zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané
alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupuje.
celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie k rekonštrukcii ulíc Dlhá a Krátka

Zmena termínu rekonštrukcie ulíc Krátka a Dlhá. celý text

ostatné, náš tip | 2. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informačný leták


Informačný leták
Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 31.07.2020 /piatok/ a 03.08.2020 /pondelok/, bude prebiehať rekonštrukcia miestnych komunikácií - časť ulice Krátka a I. etapa ul. Dlhej – časť od križovatky ul. Krátka po križovatku Agátové námestie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu, bude cesta v týchto dňoch dočasne neprejazdná.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hôrky bude dňa 01.07.2020,
z technických príčin - z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, zatvorený.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 01.07.2020 07:30 hod do: 01.07.2020 18.00 hod
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny. Rozpis odberných miest je uvedený v Prílohe.

Erika Mojáková starostka obce celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

V sobotu 27.06.2020 bude obcou Hôrky prechádzať kolóna historických vozidiel. Kolóna nebude súvislá, aby neblokovala plynulý prejazd iných vozidiel

S pozdravom
Podpredsedníčka Veterán klubu Manín celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Obec Hôrky srdečne pozýva na slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska 26.06.2020 o 10.00hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hôrky bude dňa 22.06.2020,
z technických príčin - od 12.45 hod do 15.00 hod zatvorený.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie na úpravu prevádzky

Opatrenie na úpravu prevádzky – žiadosť o mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov od 29. 06. 2020. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hôrky bude dňa 12.06.2020,
z technických príčin - z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, zatvorený.

Erika Mojáková
starostka obce
celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Detské ihrisko znova otvorené od 09.06.2020
Žiadame rodičov, aby dodržiavali opatrenia pri návšteve detského ihriska uvedené pri vstupe na detské ihrisko.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 12.06.2020 07:30 hod do: 12.06.2020 15.30 hod
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam SEVAK

Spol. SEVAK oznamuje, že dňa 12.06.2020 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude časť obce a Krásne Hôrky bez dodávky vody, nakoľko do tejto časti sa voda dotláča.

Rozpis odberných miest, kde nebude distribúcia elektriny a dodávky vody je uvedený v prílohe v Oznámení o prerušení distribúcie elektriny od SSD.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Povinná vakcinácia psov proti besnote 09.06.2020

Vážení občania,
povinná vakcinácia psov proti besnote sa v našej obci uskutoční dňa 09.06.2020 tj. v utorok o 18:00 hod pred obecným úradom. Cena vakcíny je v hodnote 10 euro. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti sa môžu vakcinovať len psy označené čipom. V prípade potreby bude preto na mieste vykonávané aj čipovanie psov v hodnote 20 euro. Prosíme majiteľov psov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a veterinárny preukaz psa. Majitelia psov musia pristupovať k vakcinácii v ochranných rúškach a musia medzi sebou udržiavať vzdialenosť minimálne 2 metre. celý text

ostatné, náš tip | 7. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne - Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Oznamujeme Vám, že v mesiacoch jún až november 2020 bude v našej obci prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi. Podľa par. 4 zákona NR SR č. 215/95 Z.z. o geodézii a kartografii Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra. ZBGIS - Základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.

Erika Mojáková
starostka obce
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Krásny MDD

Tento krátky pozdrav letí, všetkým deťom ku DŇU DETÍ.

Nech na Vašej tvári iba úsmev žiari a v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie.

Obecný úrad Hôrky má pre každé dieťa vo veku od 1 do 10 rokov k dátumu 01.06.2020 s trvalým pobytom v obci Hôrky pripravený darček, ktorý si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín a dní.

KRÁSNY MDD Vám prajú Erika Mojáková, starostka obce Hôrky a poslanci OZ obce Hôrky celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Cestovný poriadok platný od 01.06.2020 Žilina-Hôrky-Brezany-Ovčiarsko

Od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich. celý text

ostatné, náš tip | 31. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Hôrky na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy.

Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Hôrky
na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 vo veciach
prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy.
celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 25.05.2020 od 12.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 18.03.2020.

Erika Mojáková, starostka obce celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

SEVAK Žilina

Spoločnosť SEVAK Žilina oznamuje občanom, že v dňoch 26.05.2020, 27.05.2020 a 28.05.2020 bude v čase od 07.30 do 14.30 hod odčítavať stav vodomerov. Žiada občanov o ich sprístupnenie.

Erika Mojáková, starostka obce celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o prijatí opatrení na Spoločnom obecnom úrade Strečno- stavebný úrad

Oznam o prijatí opatrení na Spoločnom obecnom úrade Strečno- stavebný úrad celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Spoločnosť zaoberajúce sa výkupom papiera oznamuje, že dňa 26.05.2020 o 15.00 hod sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom - výmenou za toaletný papier.

Spoločnosť vykupuje zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané
alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupuje.
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny platné od 20.05.2020

Úradné hodiny obecného úradu Hôrky celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek 2020

Deň matiek je špeciálny čas povedať vám, našim mamám ako vás máme radi, čo pre nás znamenáte a vyjadriť vám našu vďačnosť za všetko, čo ste pre nás urobili!
celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny obecného úradu platné od 11.05.2020

Úradné hodiny obecného úradu platné od 11.05.2020 celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber pneumatík

Vážení občania,
Obec Hôrky oznamuje, že v dňoch od 29.04.2020 do 11.05.2020 sa v našej obci uskutoční zber použitých pneumatík. Zberné miesto je pred budovou "Starý obchod".
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Stredoslovenská distribučná, a.s o storne plánovanej odstávky

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
oznamuje,

že v termíne od: 15.05.2020 07:30 do: 15.05.2020 13:45

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny.
celý text

ostatné, náš tip | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Značenie nádob na komunálny odpad a plasty

Vážení občania,
• oznamujeme Vám, že zamestnanci obce budú vykonávať v pracovných dňoch od 29. apríla značenie nádob na komunálny odpad a nádob na plasty. Označená bude iba nádoba v zmysle podmienok VZN, ktoré stanovujú veľkosť nádoby podľa počtu členov domácnosti, alebo v prípade zaplatenia príplatku za väčšiu nádobu ročne 30,00 EUR, prosíme Vás o vyloženie nádob. V prípade nepriaznivého počasia sa značenie odkladá.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie

Vážení občania,
• upozorňujeme Vás, že vyvážanie drobných stavebných odpadov a biologického odpadu na verejné priestranstvá je nezákonné, za priestupok voči verejnému poriadku je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 €.
• na bioodpad, ktorý Vám vznikne pri údržbe hrobových miest je v zadnej časti cintorína umiestnené kompostovacie silo. Do kompostovacieho sila môžete vkladať výhradne len bioodpad! (odpad rastlinného pôvodu - pokosenú trávu, seno, slamu, suché lístie,odumreté časti rastlín, burinu, bylinky, kvety)
• je zakázané vypúšťať odpady zo žúmp a septikov a iné látky, ktoré by mohli ohrozovať prirodzenú faunu alebo hrubo narušovať vodný tok. Majitelia žumpy sú povinní zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu individuálne organizáciou vlastniacou na túto činnosť povolenie, v prípade záujmu odvoz fekálií zabezpečuje obecný úrad podľa ohlásenia občanov.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 15.05.2020 07:30:00 do: 15.05.2020 13:45:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny celý text

ostatné, náš tip | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vzhľadom na prijatú úpravu úradných hodín v klientskych pracoviskách Ministerstva vnútra SR Vás informujeme, že pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre MV SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch v Žiline budú od pondelka 27. apríla otvorené v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 do 16.00 hod.

Vstup do klientskeho centra MV SR v budove Europalace je zakázaný maloletým, s výnimkou odôvodnených návštev pracoviska dokladov. Návštevníci sa môžu pohybovať len v priestoroch klientskych centier a podateľne, do iných priestorov okresných úradov nesmú vstupovať a nesmú používať sociálne zariadenia. Vstup na pracoviská je možný len s prekrytými dýchacími cestami ochranným rúškom alebo iným spôsobom, každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky a riadiť sa pokynmi supervízora.

Mestský úrad v Žiline pracuje v obmedzenom režime. Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, v pracovné dni od 8.00 do 11.00 hodiny sú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne.
Žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na jednotlivé odbory mestského úradu sú k dispozícii na internetovej stránke v časti Občan/Kontakty.Žiadame zároveň o zodpovedné dodržiavanie nariadení a opatrení, o nosenie osobných ochranných prostriedkov a prísne dodržiavanie hygienických pravidiel. Rešpektovaním preventívnych opatrení chránime seba aj ostatných.

Ďakujeme za každý prejav občianskej zodpovednosti, solidarity a ústretovosti voči tým, ktorí našu pomoc v tomto období najviac potrebujú.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE MESTA ŽILINA A POMOC NÚDZNYM:Internetová stránka: https://koronavirus.zilina.sk

Infolinka mesta Žilina: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)

Linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory: 0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)

Informačný e-mail pre verejnosť: hovorca@zilina.sk

E-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk

Mobilná aplikácia: „Žilina“ (dostupná zdarma na stiahnutie pre Android či iOS)

Online chat pre sluchovo postihnutých: na stránke https://koronavirus.zilina.sk (pracovné dni, od 8.00 do 14.00 hod.)

Vladimír Miškovčík
hovorca mesta
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
referát mediálnej komunikácie a propagácie celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do MŠ vo Hôrkach na šk.r. 2020/2021

Základná škola s materskou školou vo Hôrkach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 04. 05. 2020 do 29. 05. 2020
celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že v našej obci v záhrade rodinného domu došlo v noci zo soboty na nedeľu 12.4 o 01:00 hod ku krádeži záhradného hojdacieho kresla. Zlodej bol strednej postavy a mal oblečenú tmavú bundu značky Nike s kapucňou a obuté tenisky značky Adidas. Ku krádežiam došlo i v iných obciach, väčšinou po polnoci.
Dávajte si pozor, riadne si zabezpečte a chráňte svoje majetky.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 18. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkonočné prianie

Vážení obyvatelia,

prajem Vám milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia a pokoja.

Erika Mojáková
starostka obce


celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznam
Pracoviská mesta Žilina - Ohlasovňa pobytu Žilina (evidencia obyvateľov) a Matričný úrad v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B v Žiline budú od 8. apríla do 13. apríla 2020 (vrátane) uzatvorené. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka na prekopávač kompostu

Vážení občania,

obec Hôrky vám ponúka možnosť zakúpenia vrtáka – prekopávača kompostéra, kompostovacieho koša, kompostovateľných vreciek za nákupné ceny od výrobcu. V prípade záujmu si ich môžete záväzne objednať na obecnom úrade v mesiaci apríl telefonicky na č.t. 0415662604, alebo e-mailom na obec.horky@stonline.sk.
Erika Mojáková starostka obce celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam obecného úradu k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Vážení občania,
v týchto dňoch vám bude do schránok doručený výmer na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, prosíme Vás o jeho úhradu na účet obce Hôrky, ktorý je uvedený na na výmeroch. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť platbu na účet, môžete ju uhradiť v pracovných dňoch na Obecnom úrade v čase od 8.00hod do 11.30hod, treba priniesť presnú sumu podľa výmeru s dodržaním bezpečnostných opatrení.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Pošty Žilina 4

Pošta Žilina 4 oznamuje, že v dňoch 01.04. - 14.04. bude doručovať poštu v našej obci každý druhý deň. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Jarný zber objemného odpadu

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené 03.04.2020 – 04.04.2020 pri „starom obchode“ a pri trafostanici pri detskom ihrisku. Do kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľné odpady. Pri manipulácií s odpadmi do kontajnerov je nutné dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti min.2 metre ako i povinnosť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice. Odpad neukladajte mimo kontajnerov, myslite na bezpečnosť pracovníkov zberovej spoločnosti.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZŠ s MŠ Hôrky o uhrádzaní poplatkoch za ŠKD a MŠ.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školský klub detí a detí navštevujúcich materskú školu v Hôrkach, aby od 1.4.2020 do odvolania mimoriadnej situácie NEPLATILI poplatky za dané zariadenia. Prosíme Vás aj o prípadné zastavenie Vašich trvalých príkazov v bankách.
Prípadné preplatky, ktoré vznikli, Vám budú vrátené po kontrole platieb a samozrejme po ukončení tejto mimoriadnej situácie. Prosíme Vás v tejto veci o trpezlivosť.
Žiadame rodičov, aby poplatky za mesiac marec uhradili podľa platobného predpisu.

Ďakujeme za spoluprácu Veríme, že sa chod školy a školských zariadení dá čoskoro do starých koľají.
celý text

ostatné, náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ s MŠ HÔRKY 15. – 17. apríl 2020

Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do školy, ktorá bude zverejnená v čase od 15.4. – 17.4. 2020 na edupage stránke školy, podpíšu ju a poštou, poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do základnej školy. celý text

ostatné, náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Deň učiteľov 2020

"Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti".
Ján Amos Komenský celý text

ostatné, náš tip | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné, náš tip | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s triedeným odpadom

Vážení občania,
vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.
Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.
Buďme ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.
Prosíme Vás, dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber, nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať, neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.

Erika Mojáková
starostka obce
celý text

ostatné, náš tip | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam SAD Žilina

Od štvrtka 19.3.2020 bude prímestská autobusová doprava v pracovných dňoch, v pondelok až v piatok, jazdiť ako v sobotu.

Budú premávať spoje bez označenia a s označením oÎÂ.

Sobota a nedeľa ostáva bez zmeny.celý text

ostatné, náš tip | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná