Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Oznam o prijatí opatrení na Spoločnom obecnom úrade Strečno- stavebný úrad

Oznam o prijatí opatrení na Spoločnom obecnom úrade Strečno- stavebný úrad celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Spoločnosť zaoberajúce sa výkupom papiera oznamuje, že dňa 26.05.2020 o 15.00 hod sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom - výmenou za toaletný papier.

Spoločnosť vykupuje zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané
alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupuje.
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 12.06.2020 07:30 hod do: 12.06.2020 15.30 hod
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny platné od 20.05.2020

Úradné hodiny obecného úradu Hôrky celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Deň matiek 2020

Deň matiek je špeciálny čas povedať vám, našim mamám ako vás máme radi, čo pre nás znamenáte a vyjadriť vám našu vďačnosť za všetko, čo ste pre nás urobili!
celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny obecného úradu platné od 11.05.2020

Úradné hodiny obecného úradu platné od 11.05.2020 celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber pneumatík

Vážení občania,
Obec Hôrky oznamuje, že v dňoch od 29.04.2020 do 11.05.2020 sa v našej obci uskutoční zber použitých pneumatík. Zberné miesto je pred budovou "Starý obchod".
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Stredoslovenská distribučná, a.s o storne plánovanej odstávky

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
oznamuje,

že v termíne od: 15.05.2020 07:30 do: 15.05.2020 13:45

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny.
celý text

ostatné, náš tip | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Značenie nádob na komunálny odpad a plasty

Vážení občania,
• oznamujeme Vám, že zamestnanci obce budú vykonávať v pracovných dňoch od 29. apríla značenie nádob na komunálny odpad a nádob na plasty. Označená bude iba nádoba v zmysle podmienok VZN, ktoré stanovujú veľkosť nádoby podľa počtu členov domácnosti, alebo v prípade zaplatenia príplatku za väčšiu nádobu ročne 30,00 EUR, prosíme Vás o vyloženie nádob. V prípade nepriaznivého počasia sa značenie odkladá.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie

Vážení občania,
• upozorňujeme Vás, že vyvážanie drobných stavebných odpadov a biologického odpadu na verejné priestranstvá je nezákonné, za priestupok voči verejnému poriadku je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 €.
• na bioodpad, ktorý Vám vznikne pri údržbe hrobových miest je v zadnej časti cintorína umiestnené kompostovacie silo. Do kompostovacieho sila môžete vkladať výhradne len bioodpad! (odpad rastlinného pôvodu - pokosenú trávu, seno, slamu, suché lístie,odumreté časti rastlín, burinu, bylinky, kvety)
• je zakázané vypúšťať odpady zo žúmp a septikov a iné látky, ktoré by mohli ohrozovať prirodzenú faunu alebo hrubo narušovať vodný tok. Majitelia žumpy sú povinní zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu individuálne organizáciou vlastniacou na túto činnosť povolenie, v prípade záujmu odvoz fekálií zabezpečuje obecný úrad podľa ohlásenia občanov.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 15.05.2020 07:30:00 do: 15.05.2020 13:45:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny celý text

ostatné, náš tip | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vzhľadom na prijatú úpravu úradných hodín v klientskych pracoviskách Ministerstva vnútra SR Vás informujeme, že pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre MV SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch v Žiline budú od pondelka 27. apríla otvorené v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 do 16.00 hod.

Vstup do klientskeho centra MV SR v budove Europalace je zakázaný maloletým, s výnimkou odôvodnených návštev pracoviska dokladov. Návštevníci sa môžu pohybovať len v priestoroch klientskych centier a podateľne, do iných priestorov okresných úradov nesmú vstupovať a nesmú používať sociálne zariadenia. Vstup na pracoviská je možný len s prekrytými dýchacími cestami ochranným rúškom alebo iným spôsobom, každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky a riadiť sa pokynmi supervízora.

Mestský úrad v Žiline pracuje v obmedzenom režime. Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, v pracovné dni od 8.00 do 11.00 hodiny sú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne.
Žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na jednotlivé odbory mestského úradu sú k dispozícii na internetovej stránke v časti Občan/Kontakty.Žiadame zároveň o zodpovedné dodržiavanie nariadení a opatrení, o nosenie osobných ochranných prostriedkov a prísne dodržiavanie hygienických pravidiel. Rešpektovaním preventívnych opatrení chránime seba aj ostatných.

Ďakujeme za každý prejav občianskej zodpovednosti, solidarity a ústretovosti voči tým, ktorí našu pomoc v tomto období najviac potrebujú.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE MESTA ŽILINA A POMOC NÚDZNYM:Internetová stránka: https://koronavirus.zilina.sk

Infolinka mesta Žilina: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)

Linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory: 0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)

Informačný e-mail pre verejnosť: hovorca@zilina.sk

E-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk

Mobilná aplikácia: „Žilina“ (dostupná zdarma na stiahnutie pre Android či iOS)

Online chat pre sluchovo postihnutých: na stránke https://koronavirus.zilina.sk (pracovné dni, od 8.00 do 14.00 hod.)

Vladimír Miškovčík
hovorca mesta
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
referát mediálnej komunikácie a propagácie celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do MŠ vo Hôrkach na šk.r. 2020/2021

Základná škola s materskou školou vo Hôrkach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 04. 05. 2020 do 29. 05. 2020
celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že v našej obci v záhrade rodinného domu došlo v noci zo soboty na nedeľu 12.4 o 01:00 hod ku krádeži záhradného hojdacieho kresla. Zlodej bol strednej postavy a mal oblečenú tmavú bundu značky Nike s kapucňou a obuté tenisky značky Adidas. Ku krádežiam došlo i v iných obciach, väčšinou po polnoci.
Dávajte si pozor, riadne si zabezpečte a chráňte svoje majetky.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 18. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkonočné prianie

Vážení obyvatelia,

prajem Vám milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia a pokoja.

Erika Mojáková
starostka obce


celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznam
Pracoviská mesta Žilina - Ohlasovňa pobytu Žilina (evidencia obyvateľov) a Matričný úrad v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B v Žiline budú od 8. apríla do 13. apríla 2020 (vrátane) uzatvorené. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka na prekopávač kompostu

Vážení občania,

obec Hôrky vám ponúka možnosť zakúpenia vrtáka – prekopávača kompostéra, kompostovacieho koša, kompostovateľných vreciek za nákupné ceny od výrobcu. V prípade záujmu si ich môžete záväzne objednať na obecnom úrade v mesiaci apríl telefonicky na č.t. 0415662604, alebo e-mailom na obec.horky@stonline.sk.
Erika Mojáková starostka obce celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam obecného úradu k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Vážení občania,
v týchto dňoch vám bude do schránok doručený výmer na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, prosíme Vás o jeho úhradu na účet obce Hôrky, ktorý je uvedený na na výmeroch. V prípade, že nemáte možnosť uhradiť platbu na účet, môžete ju uhradiť v pracovných dňoch na Obecnom úrade v čase od 8.00hod do 11.30hod, treba priniesť presnú sumu podľa výmeru s dodržaním bezpečnostných opatrení.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Pošty Žilina 4

Pošta Žilina 4 oznamuje, že v dňoch 01.04. - 14.04. bude doručovať poštu v našej obci každý druhý deň. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Jarný zber objemného odpadu

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené 03.04.2020 – 04.04.2020 pri „starom obchode“ a pri trafostanici pri detskom ihrisku. Do kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľné odpady. Pri manipulácií s odpadmi do kontajnerov je nutné dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti min.2 metre ako i povinnosť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice. Odpad neukladajte mimo kontajnerov, myslite na bezpečnosť pracovníkov zberovej spoločnosti.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZŠ s MŠ Hôrky o uhrádzaní poplatkoch za ŠKD a MŠ.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školský klub detí a detí navštevujúcich materskú školu v Hôrkach, aby od 1.4.2020 do odvolania mimoriadnej situácie NEPLATILI poplatky za dané zariadenia. Prosíme Vás aj o prípadné zastavenie Vašich trvalých príkazov v bankách.
Prípadné preplatky, ktoré vznikli, Vám budú vrátené po kontrole platieb a samozrejme po ukončení tejto mimoriadnej situácie. Prosíme Vás v tejto veci o trpezlivosť.
Žiadame rodičov, aby poplatky za mesiac marec uhradili podľa platobného predpisu.

Ďakujeme za spoluprácu Veríme, že sa chod školy a školských zariadení dá čoskoro do starých koľají.
celý text

ostatné, náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ s MŠ HÔRKY 15. – 17. apríl 2020

Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do školy, ktorá bude zverejnená v čase od 15.4. – 17.4. 2020 na edupage stránke školy, podpíšu ju a poštou, poprípade osobne ju doručia do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do základnej školy. celý text

ostatné, náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Deň učiteľov 2020

"Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti".
Ján Amos Komenský celý text

ostatné, náš tip | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné, náš tip | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakladanie s triedeným odpadom

Vážení občania,
vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.
Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.
Buďme ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.
Prosíme Vás, dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber, nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať, neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.

Erika Mojáková
starostka obce
celý text

ostatné, náš tip | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam SAD Žilina

Od štvrtka 19.3.2020 bude prímestská autobusová doprava v pracovných dňoch, v pondelok až v piatok, jazdiť ako v sobotu.

Budú premávať spoje bez označenia a s označením oÎÂ.

Sobota a nedeľa ostáva bez zmeny.celý text

ostatné, náš tip | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam farského úradu o pomoci v čase ovplyvnenom korona vírusom

Vážení občania,
Farská charita spolu s animátormi našej farnosti ponúkajú v tomto čase ovplyvnenom korona vírusom službu – pomoc s nákupom potravín pre starších ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú a pre ľudí, ktorí sú v karanténe.
O službu môžete požiadať na kontaktnom telefónnom čísle farskej charity 0904 333 922 alebo zavolať na farský úrad v Lietave.
Služba je ponúkaná bezplatne, zaplatíte si len za nákup.
celý text

ostatné, náš tip | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o roznesení ochranných rúšok

Vážení občania,
obecný úrad oznamuje, že dnes budú pracovníci obecného úradu od 10-tej hodiny roznášať ochranné rúška pre obyvateľov od 62 rokov. Prosíme Vás na dodržiavanie ochranných opatrení pri ich preberaní, ako použitie adekvátnej ochrany tváre a dodržanie bezpečnej vzdialenosti. Ochranné rúška si treba denne prať v horúcej vode s mydlom a následne prežehliť.
Erika Mojáková, starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Stredoslovenskej distribučnej a.s. o stornovaní plánovanej odstávky

V termíne od: 17.03.2020 07:30 do: 17.03.2020 13:45

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny.
NEBUDE odstávka vody.
celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam SEVAK

Spol. SEVAK oznamuje, že dňa 17.03.2020 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude časť Krásne Hôrky bez dodávky vody, nakoľko do tejto časti sa voda dotláča.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Obecného úradu

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu bude Detské ihrisko na ulici Hore jarky od 13.3.2020 pre verejnosť ZATVORENÉ do odvolania.
Odporúčame:
• prísne uplatňovať zrušenie všetkých hromadných podujatí vo vlastnej pôsobnosti,
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - Stavebný úrad

Oznam - Stavebný úrad celý text

ostatné, náš tip | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom krajiV súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk.

celý text

ostatné, náš tip | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad vo Hôrkach bude od 13.3.2020 pre verejnosť ZATVORENÝ

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu bude Obecný úrad vo Hôrkach od 13.3.2020 pre verejnosť ZATVORENÝ do odvolania.

Všetky otázky Vám v tomto čase radi zodpovieme telefonicky na č.t. 0415662604, 0910285369, alebo emailom obec.horky@stonline.sk. Osobný styk bude umožnený po telefonickej / elektronickej dohode, a to v súrnych a vážnych záležitostiach.

Ďalej odporúčame:
• prísne uplatňovať zrušenie všetkých hromadných podujatí vo vlastnej pôsobnosti a odporúčať to aj školám a iným organizátorom,
• podnikateľské subjekty, v ktorých prichádza ku koncentrácii ľudí ( najmä obchody a reštaurácie ) majú svoje priestory pravidelne dezinfikovať.celý text

ostatné, náš tip | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM! PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vyučovanie základnej školy prerušené od 12.3.2020 (štvrtok - vrátane) do odvolania, materskej školy prerušené od 13.3.2020 (piatok - vrátane) do odvolania. celý text

ostatné, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznam
Obecný úrad Hôrky bude dňa 11.03.2020 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 15.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZŠ MŠ Hôrky

Oznam ZŠ MŠ Hôrky celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam obecného úradu

Vážení občania,
v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a eliminácie jeho šírenia, Vás žiadame o obmedzenie osobných návštev obecného úradu.
 V prípade potreby, prosím, uprednostnite telefonickú a emailovú komunikáciu.
Žiadosti posielajte prostredníctvom pošty.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam farského úradu Lietava

Farský úrad Lietava oznamuje veriacim, že sv. omše sú od dnešného dňa na nasledujúce dva týždne zrušené.
Veriaci môžu osobne počúvať Božie slovo z rozhlasu, z televízie, z archívov, ako aj na sociálnej sieti.
Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom:
TvLux cez týždeň ráno o 7:00 hod. a v nedeľu o 10:30 hod.
Rádio Lumen – každý deň večer o 18:00 hod.
Rádio Slovensko v nedeľu o 9:00 hod. celý text

ostatné, náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Obecný úrad Hôrky je dňa 10.03.2020 z technických príčin zatvorený.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - MŠ

Milí rodičia, MŠ sa zapojila do súťaže o ovocné stromčeky a kríčky, ktoré by sa vysadili v areáli MŠ. Stačí hlasovať:
https.//www.zahrada.sk/forum/volne-diskusie/sutaz-pre-materske-a-zakladne-skoly-hlasovanie/.
Stačí sa zaregistrovať/na registráciu stačí uviesť mailovú adresu a login(prihlasovacie meno)/, nájsť MŠ Hôrky a označiť "Páči sa mi"

Ďakujeme , že hlasujete s nami celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčania - informácie pre verejnosť k šíreniu koronavírusu

ODPORÚČANIA PRE ĽUDÍ PRICHÁDZAJÚCICH Z OBLASTÍ VÝSKYTU OCHORENIA COVID-19 celý text

ostatné, náš tip | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB  2020 V OBCI Hôrky

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
VÝSLEDKY VOLIEB DO NRSR

Obec Hôrky

75.83% volebná účasť


celý text

ostatné, náš tip | 1. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín dňa 26.02.2020

Obecný úrad oznamuje, že dňa 26.02.2020 bude z technických príčin obecný úrad otvorený v čase od 7.00 hod - 10.45 hod a od 12.30 hod - 16.30 hod

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstraha

Vystraha SHMU jav : Vietor (horske oblasti), III. stupen. Trvanie javu: od 23.02.2020 17:00 hod. do 24.02.2020 06:00 hod. Plati pre Zilinsky kraj okrem CA, KNM, BY. KS IZS Zilina celý text

ostatné | 23. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie s kňazom o pôste 01.03. 2020 o 15.00 hod

Pozvánka na stretnutie s kňazom o pôste 01.03. 2020 o 15.00 hod pri dobrej káve a koláčiku v kultúrnom dome vo Hôrkach. celý text

ostatné, náš tip | 20. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam ZŠ Hôrky

Vážení rodičia predškolákov, pozývame Vás na spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať v priestoroch školy dňa 03.03.2020 o 15.00 hod. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na farský karneval

Pozvánka na farský karneval celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná