Obsah

Milí spoluobčania!

      Dovoľte mi prihovoriť sa  Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a  harmónie. V každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty, sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti, keď si spomíname na tých, čo už nie sú s nami. Tieto vianočné sviatky sú iné, poznačené niečím, o čom sme pred rokom ani netušili, pandémiou, ktorá nás zasiahla. No o to viac musíme držať spolu, navzájom si pomáhať. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a spoločne si nechajme naplniť srdcia Božím pokojom, nezabudnime na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.

      Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, jej kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci záleží. Prajem Vám, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami podelia o každodenné starosti a radosti.

           Želám Vám všetkým, nielen v mojom mene, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2021 viac krajších dní, viac lásky, pevného zdravia a Božieho požehnania.

Erika Mojáková

starotka obce

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Testovanie na COVID-19 10.04.2021

Obec Hôrky oznamuje,

že v sobotu 10.apríla 2021 v čase od 7.30hod do 15.30hod prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31 testovanie na COVID-19. (11.30hod -12.30hod prestávka). Posledný odber je o 15.15hod celý text

ostatné, náš tip | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony pozvú k modlitbe za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.
Ostatných ľudí dobrej vôle, pozývame k zachovaniu pietnej minúty ticha za tieto obete.
celý text

ostatné, náš tip | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky bude dňa 07.04.2021 z technických príčin
otvorený od 07.00 do 15.00 hod

Erika Mojáková
starostka obce Hôrky
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vývoz komunálneho odpadu

Vážení obyvatelia,

spoločnosť T+T oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu bude v stredu 7.apríla 2021.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 6. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Veľkonočné prianie


VO SVETLE RADOSTNÉHO POSOLSTVA NECH JE SLÁVENIE VEĽKEJ NOCI PRE VÁS PRAMEŇOM NÁDEJE, RADOSTI A POKOJA. celý text

ostatné, náš tip | 3. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam - vyzdvihnutie ročnej nálepky na nádobu na komunálny odpad

 OZNAMUJEME občanom, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad, že si môžu vyzdvihnúť ročnú nálepku na označenie smetnej nádoby na obecnom úrade počas úradných hodín. Od apríla už budú vyvážané len tie smetné nádoby, ktoré budú označené nálepkou na tento rok - modrou alebo červenou. celý text

ostatné, náš tip | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky bude dňa 31.03.2021 z technických príčin otvorený od 07.00 do 15.00 hod

Úradné hodiny počas veľkonočných sviatkov
01.04.2021 - zatvorený
02.04.2021 - zatvorený
05.04.2021 - zatvorený
06.04.2021 - zatvorený

Prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov

Ani tento rok nemôžeme byť spolu osobne a tak by som sa rada pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovala za prácu všetkých našich učiteľov touto cestou. Verím, že čas obmedzení, ktorý prežívame, čoskoro skončí a ja budem mať možnosť Vám poďakovať aj osobne. celý text

ostatné, náš tip | 28. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odporúčania konzília odborníkov na veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky budú dôležitou skúškou v boji proti pandémii. Ak ju zvládneme, počty nových infikovaných budú stále klesať a po veľkej noci sa môže vytvoriť priestor pre prehodnocovanie opatrení. celý text

ostatné, náš tip | 27. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID-19 27.03.2021

Obec Hôrky oznamuje,

že v sobotu 27. marca 2021 v čase od 8.00hod do 17.00hod prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31 testovanie na COVID-19. (12.00hod -13.00hod prestávka). Posledný odber je o 16.45hod celý text

ostatné, náš tip | 26. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID-19 v obci Hôrky v sobotu 03.04.2021

Obec Hôrky oznamuje,
že dňa 03. 04. 2021 (sobota) v čase od 8.00hod do 14.00hod prebehne testovanie na COVID-19 v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31. Posledný odber bude o 13.45hod. celý text

ostatné, náš tip | 26. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jarný zber objemného odpadu 26.03.2021 – 28.03.2021

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu. celý text

ostatné, náš tip | 22. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia platné od 22.3.2021 pre okres Žilina (je v IV. stupni varovania).

Základné opatrenia
- Rúško
Nosenie rúška je povinné v exteriéri, nosenie FFP2 alebo N95/KN95 respirátora je povinné v interiéri
celý text

ostatné, náš tip | 22. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva občanom-parkovanie, odstránenie prekážok pri miestnych komunikáciách

Vážení občania,

Obec Hôrky, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje celý text

ostatné, náš tip | 19. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Od 22. marca bude okres okresu Žilina v IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATu

Od 22. marca bude okres okresu Žilina v IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATu

Pravidlá pre čierny okres:

- zatvorené materské, základne, aj stredné školy – samospráva ich môže otvoriť po odporúčaní regionálneho hygienika

- na cestu do práce je potrebný negatívny test nie starší ako sede celý text

ostatné, náš tip | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID - 19 v sobotu 20. marca 2021

Obec Hôrky oznamuje,

že v sobotu 20. marca 2021 v čase od 8.00hod do 17.00hod prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31 testovanie na COVID-19. (12.00hod -13.00hod prestávka). Posledný odber je o 16.45hod. celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Komunikačno- propagačné materiály SODB 2021

SODB 2021 celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 celý text

ostatné, náš tip | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie COVID 19 13.03.2021

Vážení občania,
Obec Hôrky oznamuje, že dňa 13. marca 2021 (sobota) v čase od 8.00hod do 17.00hod prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31 testovanie na COVID-19. (12.00hod -13.00hod prestávka). Posledný odber je o 16.45hod.
ODPORÚČANIE k časovej po celý text

ostatné, náš tip | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Čestné prehlásenie o kompostovaní

Žiadame občanov, ktorí nemajú kompostér z obecného úradu ale vlastný, aby podali na obecný úrad Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti, ktoré je prílohou
č. 1. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hôrky celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam - zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky bude 08.marca 2021 z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné, náš tip | 7. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID - 19 06.03.2021

  Obec Hôrky oznamuje, že  dňa 06. marca 2021 (sobota)  v čase od 8.00hod do 17.00hod  prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31  testovanie na COVID-19. (12.00hod -13.00hod prestávka). Posledný odber je o 16.45hod. celý text

ostatné, náš tip | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2021 celý text

ostatné, náš tip | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do materskej školy Hôrky na školský rok 2021/2022

ZŠ MŠ Hôrky oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 04.05.2021 do 28.05.2021 celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID - 19 v sobotu 27.02.2021

Vážení občania,
Obec Hôrky oznamuje, že dňa 27. februára 2021 (sobota) v čase od 8.00hod do 17.00hod prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD, Ul. Lipová 111/31 testovanie na COVID-19. (12.00hod -13.00hod prestávka)
celý text

ostatné, náš tip | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID - 19 v sobotu 20.02.2021

Vážení občania,
Obec Hôrky oznamuje, že dňa 20. februára 2021 (sobota) v čase od 8.00hod do 17.00hod, prebehne v KULTÚRNOM DOME – VSTUP HLAVNÝ VCHOD Obci Hôrky testovanie na COVID-19. Testovanie je dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci obyvatelia.
celý text

ostatné, náš tip | 17. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín.

Obecný úrad Hôrky je dňa 17.02.2021 z technických dôvodov otvorený od 07.00 hod do 15.00 hod.
Naďalej platí, že obecný úrad je pre verejnosť zatvorený, komunikácia je možná elektronicky alebo telefonicky.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID - 19 v sobotu 13.02.2021

Vážení občania,
          Obec Hôrky oznamuje, že  dňa 13. februára 2021 (sobota)  v čase od 8.00hod do 17.00hod, prebehne v  KULTÚRNOM DOME Obci Hôrky  testovanie na COVID-19. celý text

ostatné, náš tip | 11. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

COVID-19 aktuálne zmeny

Vláda predĺžila núdzový stav do 19. marca 2021. celý text

ostatné, náš tip | 6. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Testovanie na COVID v sobotu 06.02.2021

Obec Hôrky oznamuje, že  dňa 06. februára 2021 (sobota)  v čase od 8.00hod do 18.00hod, prebehne v Obci Hôrky  testovanie na COVID-19. celý text

ostatné, náš tip | 4. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam obecného úradu

Obec Hôrky oznamuje, že na základe uznesenia vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 - sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu od 1.1.2021 až do odvolania je OBECNÝ ÚRAD Hôrky pre verejnosť zatvorený. celý text

ostatné, náš tip | 3. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu - oznam

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že v našej obci prebehne zber elektroodpadu v termíne od 29.01.2021 do 12.02.2021
Elektroodpad môžete odovzdať na obecný úrad počas úradných hodín.
celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Plošné testovanie na COVID-19 v dňoch 23.01. - 24.01. 2021 v obci Hôrky

V dňoch 23. januára a 24. januára 2021 (sobota, nedeľa), sobota v čase od 8.00hod do 18.00hod, nedeľa v čase od 8.00hod do 16.00hod prebehne v Obci Hôrky plošné testovanie na COVID-19. celý text

ostatné, náš tip | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

INFORMAČNÝ LETÁK Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania,
Obec Hôrky vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky, ktorým je od 1.januára 2021 zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 12. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
NA ROK 2021 pre obec Hôrky platný od 1.januára 2021
celý text

ostatné, náš tip | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody informuje občanov o možnosti zamestnať sa. Viac informácií záujemcovia môžu získať na stránke www.zvjs.sk, prípadne emailom: Tatiana.Cehlarova@zvjs.sk celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Od 1. januára platí prísny zákaz vychádzania, okruh výnimiek je zúžený, nové obmedzenia

Na Slovensku bude od 5. hodiny 1. januára 2021 platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní.
Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Ako vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí, doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzeniu mobility má napomôcť aj zákaz cestovania medzi okresmi.

Od polnoci zo Silvestra na Nový rok budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská.
Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb.
Zatvorené ostanú aj kostoly - online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže tvoriť maximálne 6 osôb.
Zakázaná je konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok - jedlo si bude možné zobrať len domov.
Krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu 6 osôb.
Zatvorené ostanú aj predajne živých rýb v exteriéri.

Podrobnosti uvádza aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020 celý text

ostatné, náš tip | 1. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam - Stavebný úrad

Dovoľujem si Vás informovať že od dňa: 15.12.2020
bola zriadená nová telefonická linka na podateľňu tel.číslo: 041/599 33 05
Prosím uverejniť na svojich web.stránkach.

S pozdravom


Anna Syrovatková
-podateľňa, správa registratúry
Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen.M.R. Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch. č.dv.203,203A

Tel.kontakt:041/599 33 35
stavebny.urad@strecno.sk

celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pošty o vyplácaní sociálnych dávok

V dňoch 17.12. a 18.12. sa budú sociálne dávky vyplácať priamo na pošte Žilina 4 v rozsahu otváracích hodín od 8.30-12.00 a od 12.30 do 16.00, nebudú sa doručovať.
Zásielky sa doručujú v obmedzenom režime.


Ing. Danka Trávniková
Riaditeľka


SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Regionálne riaditeľstvo Žilina
Na Priekope č.4, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 5126209, mobil: 0903 648 125
e-mail: travnikova.danka@slposta.sk
http://www.posta.sk/

celý text

ostatné, náš tip | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad Hôrky


Úradné hodiny počas vianočných sviatkov celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Mikuláš 2020

Milé deti, sv. Mikuláš na Vás nezabudol ani tento rok, ale pre pandémiu sa nemohol s Vami stretnúť, a tak všetkým deťom s trvalým pobytom v našej obci od 1 do 10 rokov nechal darček na obecnom úrade. Môžete si preň prísť počas úradných hodín na obecný úrad v priebehu budúceho týždňa.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 6. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlasovanie za našu ZŠ

ZŠ s MŠ Hôrky sa zapojila do súťaže „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“. Súťaž končí 19.12.2020 a škola má možnosť získať trénera na 1 rok pre skupinu detí z 1. stupňa, ale aj nové vybavenie telocvične a osvojíme si nové metódy výuky, ktoré sa dajú uplatniť aj mimo telesnej výchovy. celý text

ostatné, náš tip | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - výkup papiera

Firma P&P import vykoná výkup papiera v obci, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 3.12.2020 v čase od: 15:00 - 15:10 - pri obecnom úrade.


Vykupujeme zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupujeme.
Výmenný pomer: 4kg=1 kvalitný toaletný papier,
1,5kg=1 hygienické vreckovky,
15kg=1 kuchynské utierky
a iné hygienické výrobky.
celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky je pre verejnosť od 25.11.2020 do 27.11.2020 z technických príčin zatvorený.
V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky: 041/5662604 alebo emailom: obec@obechorky.sk
Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena úradných hodín

Obecný úrad Hôrky je dňa 18.11.2020 z technických dôvodov otvorený od 07.00 hod do 15.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.
s pozdravom

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky 2. kola testovania v obci Hôrky

Výsledky 2. kola testovania v našej obci za oba dni: spolu 716 testov (509 sobota, 207 nedeľa). Pozitívne testy boli 2.  celý text

ostatné, náš tip | 15. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznam

Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník
je od 09.11. 2020 do 13. 11. 2020 (vrátane) zatvorený pre verejnosť. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznam
Spoločnosť SEVAK a.s. bude v dňoch 09.11., 10.11. a 11.11.2020 v čase od 7.30 hod - do 14.30 hod odčítavať stav vodomerov. Žiadame občanov o ich sprístupnenie.

Erika Mojáková
starostka obce celý text

ostatné, náš tip | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná