Obsah

Späť

Zápisnica a uznesenia z 31. zasadnutia OZ obce Hôrky zo dňa 10.05.2018

 

Zápisnica z 31. zasadnutia OZ obce Hôrky, zo dňa 10.05.2018

tu ku stiahnutiu

Uznesenia z 31. zasadnutia OZ obce Hôrky, zo dňa 10.05.2018

tu ku stiahnutiu

 

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Späť