Obsah

Späť

VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hôrky

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Späť