Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OH 206/2017-003

Rozhodnutie - Súhlas na výrub drevín

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia: 24. 11. 2017

Späť