Obsah

Späť

Číslo rokovacie: S2017/00009/1566/DOL

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Frátrik Jozef

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 12. 2017

Späť