Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hôrky

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Späť