Obsah

Späť

Číslo rokovacie: S2017/00220/1686/DOL

Kolaudačné rozhodnutie - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Vyvesené: 5. 1. 2018

Dátum zvesenia: 21. 1. 2018

Späť