Obec Hôrky

Výzva "Novostavba autobusovej zastávky a spevnenie svahu"

pdf Výzva "Novostavba autobusovej zastávky a spevnenie svahu" 351.9 KB

Zápisnica z 47. zasadnutia OZ 16.07.2014

pdf Zápisnica z 47. zasadnutia OZ 16.07.2014 267.9 KB
pdf Plnenie uznesení 97.1 KB
pdf Schválený návrh plánu práce HKO 116.1 KB

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

pdf Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 24 KB

Hodové slávnosti 2014

 
        28.06. - 29.06.2014 sme  prvy krát slávili v našej obci Hodové slávnosti.  
       V sobotu 28. 06.bol na ihrisku TJ Družstevník Hôrky Hodový turnaj veteránov, zúčastnili sa ho Veterán klub Hôrky, Veterán klub Brezany, Veterán klub Zbýňov a Veterán klub Tekovské Nemce. Víťazný pohár ostal v našej obci, na 2.mieste sa umiestnili veteráni z  Brezian, 3.miesto zo Zbýňova a 4. miesto z Tekovských Nemiec. Po turnaji sa rozprúdila tanečná zábava a o 22.00hod starostka obce zapálila vatru.
      Nedeľu 29.06. sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pán dekan Mons. Stanislav Belák. Popoludní o 14.30hod pokračovali slávnosti na dvore obecného úradu, kde  starostka obce otvorila hodové slávnosti  a rozprúdil sa kultúrny program, ktorým nás sprevádzal Bohumil Frátrik ml.. Ako prví vystúpili naši škôlkári. Medzi účinkujúcimi sme mohli vidieť i tieto súbory: Hôrčan, Cecilkovia, Chipmankovia, Bitarovienka, Stavbárik, Rintintin, Podhorčan, Zlaté pastilky, B4G a hudobnú skupinu Fantom, ktorá rozprúdila výbornú zábavu. Poľovníci z poľovníckého  združenia Hubertus pre nás navarili chutný guláš z diviny.
 
         Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácii hodových slávností.
                                                                      
                                                                                    Erika Mojáková, starostka obce

Zmluva o dielo č.2/2014 " Výmena okien na objekte MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky"

 Dňa 09.07. odstúpil víťaz výzvy na výmenu okien ŠD STAVBY, zmluva o dielo bola uzatvorená s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí - KC Multiplast, s.r.o.
pdf Zmluva o dielo č.2/2014 \" Výmena okien na objekte MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky\" 3.6 MB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena okien na objekte MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“

pdf Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena okien na objekte MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“ 159.8 KB

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.

Starosta obce

Erika Mojáková  

     Vykonáva funkciu od 14.02.2014

 
 
Úradné hodiny
 
Úradné hodiny Obecného úradu
Pondelok      07:00 - 15:00 hod.
Utorok      07:00 - 15:00 hod.   
Streda      07:00 - 17:00 hod.
Štvrtok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok      07:00 - 13:00 hod.
Obedňajšia prestávka
12:30 - 13:00
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.