Obec Hôrky

Zápisnica z 48.zasadnutia OZ 12.09.2014

pdf Zápisnica z 48.zasadnutia OZ 12.09.2014 133.1 KB

Počet poslancov pre volebné obdobie 2014-2018

pdf Počet poslancov pre volebné obdobie 2014-2018 108 KB

Pozvánka na 48.zasadnutie OZ 12.09.2014

pdf Pozvánka na 48.zasadnutie OZ 12.09.2014 122.6 KB

Návrh VZN č.9/2014 o určení spoločného šk. obvodu

pdf Návrh VZN č.9/2014 o určení spoločného šk. obvodu 303 KB

Návrh VZN č.8/2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku.

pdf Návrh VZN č.8/2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku. 263.4 KB

Zmluva o dielo č.3/2014 "Novostavba autobus. zastávky a spevnenie svahu v obci Hôrky"

pdf Zmluva o dielo č.3/2014 "Novostavba autobus. zastávky a spevnenie svahu v obci Hôrky" 391.9 KB

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

pdf Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 24 KB

Hodové slávnosti 2014

 
        28.06. - 29.06.2014 sme  prvy krát slávili v našej obci Hodové slávnosti.  
       V sobotu 28. 06.bol na ihrisku TJ Družstevník Hôrky Hodový turnaj veteránov, zúčastnili sa ho Veterán klub Hôrky, Veterán klub Brezany, Veterán klub Zbýňov a Veterán klub Tekovské Nemce. Víťazný pohár ostal v našej obci, na 2.mieste sa umiestnili veteráni z  Brezian, 3.miesto zo Zbýňova a 4. miesto z Tekovských Nemiec. Po turnaji sa rozprúdila tanečná zábava a o 22.00hod starostka obce zapálila vatru.
      Nedeľu 29.06. sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pán dekan Mons. Stanislav Belák. Popoludní o 14.30hod pokračovali slávnosti na dvore obecného úradu, kde  starostka obce otvorila hodové slávnosti  a rozprúdil sa kultúrny program, ktorým nás sprevádzal Bohumil Frátrik ml.. Ako prví vystúpili naši škôlkári. Medzi účinkujúcimi sme mohli vidieť i tieto súbory: Hôrčan, Cecilkovia, Chipmankovia, Bitarovienka, Stavbárik, Rintintin, Podhorčan, Zlaté pastilky, B4G a hudobnú skupinu Fantom, ktorá rozprúdila výbornú zábavu. Poľovníci z poľovníckého  združenia Hubertus pre nás navarili chutný guláš z diviny.
 
         Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácii hodových slávností.
                                                                      
                                                                                    Erika Mojáková, starostka obce

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.