Obec Hôrky

Výzva na výmenu okien a dverí v KD Hôrky

pdf Výzva na výmenu okien a dverí v KD Hôrky 314.5 KB

Výzva na dodávku mtr. na zateplenie kultúrneho domu

pdf Výzva na dodávku mtr. na zateplenie kultúrneho domu 311.4 KB

Oznam občanom o zbere šatstva a elekroodpadu

doc Oznam občanom o zbere elekroodpadu 20 KB
doc Oznam občanom o zbere šatstva 73 KB

Pozvánka na 43.zasadnutie OZ 26.03.2014

doc Pozvánka na 43.zasadnutie OZ 26.03.2014 190 KB
pdf Program zasadnutia 43.OZ 90.9 KB

Oprava kultúrneho domu

 
Vážení spoluobčania,
 
    v septembri sme začali s opravou kultúrneho domu, ktorý už bol v havarijnom stave.Ako prvá bola vykonaná injektáž - odizolovanie a tiež spevnenie základov. Pôvodnú podlahu sme demontovali, následne boli prevedené hydroizolačné práce a betónový poter. Nasledovala výmena okien, osekanie a izolácia vnútorných stien, montáž kazetového stropu, elektroinštalačné práce spojené s výmenou stropných svietidiel,stierkovanie stien,vymaľovanie. Čaká nás ešte uloženie podlahy. Tiež bude treba postupne vykonať práce na zeteplení fasády, úprave kuchynky, javiska. Pri mnohých prácach sa dobrovoľne zapojili i naši občania -p.Peter Sagan, p. Ľubomír Frniak, p. František Tichý, p. Jozef Machara, p. Peter Moják, p. Ing. Oldřich Pelčák, p. Ivan Chobot, p. Rudolf Špánik, p. Peter Gašpierik,p. Viliam Úkrop, p. Michal Úkrop,p. Ladislav Kačiak,p. Jozef Hruška, vďaka ktorým sme značne znížili náklady na prebiehajúcej oprave.
doc Oprava kultúrneho domu správa 25 KB

Vyhlásenie volieb do európskeho parlamentu

pdf Vyhlásenie volieb do európskeho parlamentu 25.9 KB

Oznam OÚ Hôrky

 

Vážení spoluobčania,

Obecný úrad Hôrky sa na Vás obracia s požiadavkou:

 - na predloženie Vašich návrhov -„Čo by sa malo v našej obci zrealizovať v roku 2014“. Vaše návrhy môžete doručiť na OÚ Hôrky v písomnej forme – do podateľne, alebo mailom na adresu: obec.horky@stonline.sk.

 - o prihlásenie záujemcov na miesto kuriča obecného úradu – plynové kotle

 - o prihlásenie záujemcov na kronikára našej obce.

Starosta obce

Erika Mojáková  

     Vykonáva funkciu od 14.02.2014

 

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne

- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:

                           -  na vývoz žumpy

                           -  na čistenie komínov.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.