Obec Hôrky

Pozvánka na 1. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja 04.04.2015

 

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Jarný zber elektroodpadu

 
Vážení spoluobčania,
 
       oznamujeme Vám, že v dňoch 25. 03. 2015 až 07. 04. 2015 v našej obci prebehne jarný zber elektroodpadu. Elektroodpad môžete odovzdať na OÚ počas pracovnej doby.
            
           Je potrebné aby elektroodpad nebol poškodený a rozobratý.
 
doc Jarný zber elektroodpadu 39.5 KB

Zbierka použitého oblečenia v Obci Hôrky v mesiaci marec 2015

pdf Zbierka použitého oblečenia v Obci Hôrky v mesiaci marec 2015 30.4 KB

Upozornenie pre chovateľov psov

 
          V zmysle VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky  bod 2 odstavec c) v záujme dodržiavania hygieny, čistoty verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a dobrého občianského spolunažívania musí chovateľ dodržiavať tieto zásady:
-  zabezpečiť vodenie psa na verejnosti osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná psa zvládnuť,
-  dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové záhony, vysokú a nízku zeleň,
-   ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú psom.
             Porušenie ustanovení tohto VZN obce Hôrky sa rieši v priestupkovom konaní a za priestupok voči verejnému poriadku môže starosta obce okamžite uložiť pokutu.

Oznámenie - od 01. 04. 2015 nový stavebný úrad pre obec Hôrky

 
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 01. 04. 2015 naša obec má nový stavebný úrad:
                              Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne.
Vysunuté pracovisko: ADMINISTRTÍVNA BUDOVA LESOV SR, š.p.
                              NÁMESTIE GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 1, ŽILINA
pdf Zmluva Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne na prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku 3 MB

Zmena cestovného poriadku platná od 01. 04. 2015

 
 Vážení občania, 
oznamujeme vám, že od 01.04.2015 je zmena v cestovnom poriadku prímestskej dopravy, v sobotu a v nedeľu je posunutý odchod prvého autobusu - o 5 minút skôr.
pdf Žilina - Hôrky, Hôrky - Žilina 165 KB
pdf Žilina _ Bytča, Bytča - Žilina 114.1 KB

Návrh - dodatok č.1 k VZN č. 5/2014

pdf Návrh - dodatok č.1 k VZN č. 5/2014 75.4 KB

Zmluva o dodávke zemného plynu

pdf Zmluva o dodávke zemného plynu 316.2 KB

Starosta obce

Erika Mojáková           

     Vykonáva funkciu od 14.02.2014

   
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.