Obec Hôrky

Návrh VZN č.6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Obce Hôrky

pdf Návrh VZN č.6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Obce Hôrky 170.7 KB

Informácie obecného úradu

 
Oznamujeme občanom, ktorí si objednali kominára, že termín vyčistenia komínov je 30.07.2015 (štvrtok).

Návrh VZN č.3/2015 o zrušení VZN č.2/2011 obce Hôrky

doc Návrh VZN č.3/2015 o zrušení VZN č.2/2011 obce Hôrky 57.5 KB

Návrh VZN č.4/2015 o zrušení VZN č. 1/2007 obce Hôrky

pdf Návrh VZN č.4/2015 o zrušení VZN č. 1/2007 obce Hôrky 103.9 KB

Návrh VZN č 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky

pdf Návrh VZN č 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky 177.1 KB

Zmluva o dielo "Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

pdf Zmluva č.4/2015 213.2 KB

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.

Zmluva o dielo výmena okien ŠKD - ŠJ

pdf Zmluva 3/2015 174.3 KB

Oznam o výkupe papiera v obci Hôrky

 
Vážení občania, 
firma P&P import vykoná v piatok 24.7.2015 v čase od: 16:00 -16:15  pri obecnom úrade  výkup papiera. 
Vykupujú zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupujú.
Výmenný pomer: 3kg=1 kvalitný toaletný papier
                          1kg=1 hygienické vreckovky.
                         10kg=1 kuchynské utierky
                          a iné hygienické výrobky.

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“

pdf Zápisnica o vyhodnotení ponuky \"Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“ 68.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.