Obec Hôrky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky

pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky 240 KB
pdf Príloha č.2 339.2 KB

VZN č. 3/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVČ v roku 2016

pdf VZN č. 3/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVČ v roku 2016 3 MB

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hôrky

pdf VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Hôrky 1.2 MB

VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ pri ZŠ s MŠ Hôrky

pdf VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ pri ZŠ s MŠ Hôrky 950.2 KB

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ 28. 01. 2016

pdf Zápisnica z 12. zasadnutia OZ 4.6 MB
pdf Uznesenia z 12. zasadnutia OZ 2.9 MB

Oznámenie o vypracovaní správy "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"

pdf Oznámenie o vypracovaní správy \"Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja\" 1.8 MB

Informácie pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

pdf Informácie pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 192.6 KB

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.