Obec Hôrky

Informácia o vyhodnotení ponuky „Výmena vchodových dverí na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky“- plastové,hliníkové.

pdf Informácia o vyhodnotení ponuky „Výmena vchodových dverí na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky“- plastové,hliníkové. 132.8 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

21.11. 2014
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" 188 KB

Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Hôrky 15.11.2014

 

Novozvoleným starostom obce Hôrky je Erika Mojáková

 

Novozvolení poslanci do obecného zastupiteľstva obce Hôrky:

 1. Milan Kuric             2. Bohumil Frátrik                  3. Peter Sagan

 4. Dušan Chvíľa, Ing.  5.  Rudolf Chodelka,Ing.arch.  6. Peter Michalovič, Ing.

 7. Barbora Kačiaková, PaedDr.

 

BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA TVORIVÝCH SÍL!

 
pdf Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Hôrky 15.11.2014 164.5 KB

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 26.11.2014

pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 26.11.2014 91.8 KB
 

Milí spoluobčania, 

ďakujem Vám, že ste prišli voliť 15.11.2014 starostu a poslancov OZ.

       Veľmi si vážim Vašu prejavenú dôveru, ktorá ma zaväzuje, aby som vo funkcii starostky aj naďalej hájila a presadzovala záujmy našej obce a jej obyvateľov s najväčšou zodpovednosťou. Budem sa snažiť nesklamať Vás a byť tu pre Vás.

 

                                                                   Erika Mojáková

                                                                 starostka obce Hôrky

 

VZN 9/2014 o určení šk. obvodu základnej školy na území obce Hôrky

pdf VZN 9/2014 o určení šk. obvodu základnej školy na území obce Hôrky 182.9 KB

VZN 8/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku

pdf VZN 8/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 159.8 KB

Mapa projektu pozemkových úprav v k. ú. Hôrky - umiestnenie nových pozemkov

pdf Mapa projektu pozemkových úprav v k. ú. Hôrky - umiestnenie nových pozemkov 162.4 KB

Program rozvoja obce Hôrky 2014 - 2018

doc Program rozvoja obce Hôrky 2014 - 2018 763.5 KB

VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní slzžieb na trhových miestach v obci Hôrky

pdf VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní slzžieb na trhových miestach v obci Hôrky 619.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.