Obec Hôrky

Návrh VZN č.7/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Hôrky

pdf Návrh VZN č.7/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Hôrky 235.2 KB

Oznam o prejazde historických vozidiel

Vážení občania,
 
    dňa 22.8.2015 v rámci zrazu ,,S veteránmi okolo Súľovských vrchov,,  bude našou obcou v čase okolo 9:55 prechádzať kolóna historických vozidiel.

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB

Návrh VZN č.6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Obce Hôrky

pdf Návrh VZN č.6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Obce Hôrky 170.7 KB

Návrh VZN č.3/2015 o zrušení VZN č.2/2011 obce Hôrky

doc Návrh VZN č.3/2015 o zrušení VZN č.2/2011 obce Hôrky 57.5 KB

Návrh VZN č.4/2015 o zrušení VZN č. 1/2007 obce Hôrky

pdf Návrh VZN č.4/2015 o zrušení VZN č. 1/2007 obce Hôrky 103.9 KB

Návrh VZN č 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky

pdf Návrh VZN č 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky 177.1 KB

Zmluva o dielo "Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

pdf Zmluva č.4/2015 213.2 KB

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.

Zmluva o dielo výmena okien ŠKD - ŠJ

pdf Zmluva 3/2015 174.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.