Obec Hôrky

VZN č. 4/2016 Zásady nakladania s majetkom obce a postup pri provode majetku do vlastníctva obce a o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov

pdf VZN č. 4/2016 Zásady nakladania s majetkom obce a postup pri provode majetku do vlastníctva obce a o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov 562.4 KB

Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OZ Hôrky 19. 05. 2016

pdf Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ Hôrky 19. 05. 2016 296.3 KB
pdf Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ Hôrky 19. 05. 2016 333.2 KB

Záverečný účet obce Hôrky za rok 2015

pdf Záverečný účet 2015 737.9 KB

Vyhlásenie 2. ročníka súťaže "Najkrajšia fotografia obce Hôrky"


pdf Vyhlásenie 2. ročníka súťaže "Najkrajšia fotografia obce Hôrky" 1.3 MB

Úspechy Športového streleckého klubu Hôrky

       Športový strelecký klub Hôrky pod vedením trénerov p. Ondreja Grečnára, p. Rudolfa Grečnára a Miroslava Grečnára opäť úspešne reprezentoval našu obec 1.- 2. apríla 2016 v Košiciach na Majstrovstvách SR  a 1. apríla na Národnej lige mládeže 2016 v Košiciach.
       Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďaľších úspechov.
 
                                                                                         Erika Mojáková
                                                                                          starostka obce
pdf Diplomy 7.3 MB
pdf Diplomy 9.4 MB
pdf Diplomy 5.6 MB
pdf Diplomy 4.2 MB

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.