Obec Hôrky

Obradná sieň, zasadačka OÚ po rekonštrukcii

Vážení občania,  
    v máji 2016 sme svojpomocne zrekonštruovali priestory obradnej siene Ocú Hôrky, ktorá slúžila i ako zasadacia miestnosť pre zasadnutia OZ obce Hôrky. Rekonštrukciou prešli steny, ktoré boli pod starými preglejkovými obkladmi zvlhnuté a popraskané, strop, z ktorého sa uvoľňoval obklad a hrozilo jeho spadnutie a následne i výmena podlahy.
Novozrekonštruované priestory budú slúžiť na slávnostné príležitosti, zasadnutia OZ, nakoľko máme v našej obci Matričný úrad slúžia i ako sobášna sieň.
 
                                                                          Erika Mojáková
                                                                          starostka obce

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hôrky 23. 06. 2016

pdf Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hôrky 23. 06. 2016 77.1 KB

Návrh VZN č.5/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE HÔRKY

pdf Návrh VZN č.5/2016 5.9 MB

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce Hôrky na 2. polrok 2016

pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce Hôrky na 2. polrok 2016 869.9 KB

Otvorenie nášho nového námestia a HODOVÉ SLÁVNOSTI 2016

Milí občania,

 v nedeľu 5. júna sme spoločne otvorili pred kultúrnym programom Hodových slávností naše nové námestie. Verím, že sa stane miestom spoločných stretnutí, oddychu a kultúrneho diania v našej obci. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pri jeho realizácii.

Záznam z otvorenia si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=fVpkx6IDzsc

 

                                                                            Erika Mojáková

                                                                            starostka obce

Uvítanie detí do života v obci Hôrky 2016

       Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto sme sa rozhodli obnoviť  v našej obci slávnosť uvítania detí do života.
Dňa 2.júna 2016 v novozrekonštruovanej  obradnej sieni Obecného úradu vo Hôrkach sa konala slávnosť „Uvítanie detí do života".
    V obci Hôrky, za obdobie od januára 2015 do mája 2016 pribudlo 8 najmenších občanov a to: Samuel Sagan, Jozef Leonard Kováčik, Matúš Úkrop, Natália Krajčiová, Adriána Kadáková, Amélia Philippová, Katarína Jahvodková, Natália Svobodová.
   Starostka obce Erika Mojáková všetkých srdečne privítala a popriala deťom a rodičom všetko len to najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do Kroniky obce Hôrky a prevzali si od pani starostky vecné darčeky. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z MŠ a ZŠ Hôrky.
 

Oslavy MDD 2016

Úspechy Športového streleckého klubu Hôrky

       Športový strelecký klub Hôrky pod vedením trénerov p. Ondreja Grečnára, p. Rudolfa Grečnára a Miroslava Grečnára opäť úspešne reprezentoval našu obec 1.- 2. apríla 2016 v Košiciach na Majstrovstvách SR  a 1. apríla na Národnej lige mládeže 2016 v Košiciach.
       Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďaľších úspechov.
 
                                                                                         Erika Mojáková
                                                                                          starostka obce
pdf Diplomy 7.3 MB
pdf Diplomy 9.4 MB
pdf Diplomy 5.6 MB
pdf Diplomy 4.2 MB

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky

pdf Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hôrky 438 KB

Povinnosti vlastníka komína

​Vážení občania
 
upozorňujeme Vás v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na  povinnosť každého vlastník komína a to:  zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu.
pdf info - plagát 110.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.