Obec Hôrky

Oznámenie o odstávke vody 27. 04. 2015

 
Vážení občania,
 
          oznamujeme Vám, že v pondelok
27.04.2015 bude v čase od 8.00 do 12.00hod odstávka vody
v celej obci z dôvodu rekonštrukcie armatúrnej komory.

Vyhodnotenie 1. Veľkonočného stolnotenisového turnaja 2015

 
     Dňa 04. apríla 2015 sa v našej obci v priestoroch telocvične ZŠ uskutočnil 1. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 26 účastníkov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií:
1. kategória - žiaci, žiačky - prihlásených 7 - Juraj Pallo, Tobias Frátrik, Sebastián Kačiak, Ivana Macharová, Samuel Svoboda, Lujza Valúchová, Klára Valúchová
2. kategória - ženy - prihlásených 5 - Nikola Macharová, Jana Hübnerová, Barbora Kačiaková, Michaela Hübnerová, Monika Dolinajcová
3. kategória - muži - prihlásených 14 - Emanuel Frátrik, Vladislav Frátrik, Radovan Frátrik, Maroš Moják, Pavol Singer, Jarolím Závadský, Dušan Chvíľa, Viliam Úkrop, Jaroslav Svoboda, Martin Hübner, Róbert Frátrik, Dominik Ďuraj, Lukáš Jánošík, Jozef Chobot.
Cieľom turnaja bolo obnovenie tradície stolnotenisových turnajov v našej obci. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prijemne strávené sobotné dopoludnie a tešíme sa na ďalší turnaj.
 
Konečné výsledky: 
                     1. miesto                           2. miesto                                  3. miesto
 1. kategória:  Juraj Pallo                     Tobias Frátrik                        Sebastián Kačiak
 2. kategória:  Jana Hübnerová              Barbora Kačiaková                 Michaela Hübnerová
 3kategória:  Vladislav Frátrik              Radovan Frátrik                     Viliam Úkrop
 
Samuel Svoboda bol najmladším účastníkom turnaja.
 
Víťazom srdečne gratulujeme!

Oznámenie - od 01. 04. 2015 nový stavebný úrad pre obec Hôrky

 
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 01. 04. 2015 naša obec má nový stavebný úrad:
                              Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne.
Vysunuté pracovisko: ADMINISTRTÍVNA BUDOVA LESOV SR, š.p.
                              NÁMESTIE GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 1, ŽILINA
                              E-mail: stavebny.urad@strecno.sk
                                         daniela.postekova@strecno.sk
                                         angelika.letkova@strecno.sk
                              Tel.    : 041/5993335
Stránkové dni:  pondelok  7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 16.00 hod
                      streda     7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 17.00 hod
pdf Zmluva Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne na prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku 3 MB

Zmena cestovného poriadku platná od 01. 04. 2015

 
 Vážení občania, 
oznamujeme vám, že od 01.04.2015 je zmena v cestovnom poriadku prímestskej dopravy, v sobotu a v nedeľu je posunutý odchod prvého autobusu - o 5 minút skôr.
pdf Žilina _ Bytča, Bytča - Žilina 114.1 KB
pdf Žilina - Hôrky, Hôrky - Žilina 160.8 KB

Návrh VZN č.2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky.

pdf Návrh VZN 2/2015o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky. 386.4 KB

Návrh - dodatok č.2 k VZN č. 2/2013

pdf Návrh - dodatok č.2 k VZN č. 2/2013 178.3 KB

Kompostovanie v domácnostiach

 
Vážení občania
         Ako iste viete, biologické odpady tvoria približne polovicu produkcie komunálnych odpadov v domácnostiach. Preto, ak sa nám podarí odkloniť od ich skládkovania a spaľovania, ušetríme nemalé finančné prostriedky a navyše získame kvalitné organické hnojivo alebo kvalitné vysoko produkčné záhony v záhradkách.
Ponúkame Vám informačné materiály, kde nájdete informácie:
- o tom, ako sa dajú jednoducho a kvalitne skompostovať všetky rastlinné biologické odpady v domácnosti;
- o tom, aký význam má kompost pre zdravú pôdu v záhradke, ako sa používa pri siatí, sadení plodín, krov, stromov;
- o využití biologických odpadov pri tvorbe vysokých záhonov, mulčovaní, pestovaní zemiakov v sene;
- a tiež o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti správnymi návykmi pri nakupovaní a uskladňovaní potravín.
pdf Kompostovanie - čo sa dá kompostovať 738.8 KB
pdf Kompostovanie - využitie 1.4 MB
pdf Postavte si kompostovisko 226.3 KB
pdf Príručka o domácom kompostovaní 3.5 MB

Upozornenie pre chovateľov psov

 
          V zmysle VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky  bod 2 odstavec c) v záujme dodržiavania hygieny, čistoty verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a dobrého občianského spolunažívania musí chovateľ dodržiavať tieto zásady:
-  zabezpečiť vodenie psa na verejnosti osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná psa zvládnuť,
-  dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové záhony, vysokú a nízku zeleň,
-   ihneď odstrániť nečistotu spôsobenú psom.
             Porušenie ustanovení tohto VZN obce Hôrky sa rieši v priestupkovom konaní a za priestupok voči verejnému poriadku môže starosta obce okamžite uložiť pokutu.

Návrh - dodatok č.1 k VZN č. 5/2014

pdf Návrh - dodatok č.1 k VZN č. 5/2014 75.4 KB

Zmluva o dodávke zemného plynu

pdf Zmluva o dodávke zemného plynu 316.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.