Obec Hôrky

Návrh rozpočtu obce Hôrky na rok 2015

25.11. 2014
pdf Návrh rozpočtu 2015 240.1 KB

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 26.11.2014

pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 26.11.2014 91.8 KB

Informácia o vyhodnotení ponuky „Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky“

pdf Informácia o vyhodnotení ponuky „Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky“ 77.2 KB

Informácia o vyhodnotení ponuky „Výmena vchodových dverí na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky“- plastové,hliníkové.

pdf Informácia o vyhodnotení ponuky plastové dvere 68.7 KB
pdf Informácia o vyhodnotení ponuky hliníkové dvere 77 KB

Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Hôrky 15.11.2014

 

Novozvoleným starostom obce Hôrky je Erika Mojáková

 

Novozvolení poslanci do obecného zastupiteľstva obce Hôrky:

 1. Milan Kuric             2. Bohumil Frátrik                  3. Peter Sagan

 4. Dušan Chvíľa, Ing.  5.  Rudolf Chodelka,Ing.arch.  6. Peter Michalovič, Ing.

 7. Barbora Kačiaková, PaedDr.

 

BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA TVORIVÝCH SÍL!

 
pdf Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Hôrky 15.11.2014 164.5 KB
 

Milí spoluobčania, 

ďakujem Vám, že ste prišli voliť 15.11.2014 starostu a poslancov OZ.

       Veľmi si vážim Vašu prejavenú dôveru, ktorá ma zaväzuje, aby som vo funkcii starostky aj naďalej hájila a presadzovala záujmy našej obce a jej obyvateľov s najväčšou zodpovednosťou. Budem sa snažiť nesklamať Vás a byť tu pre Vás.

 

                                                                   Erika Mojáková

                                                                 starostka obce Hôrky

 

Mapa projektu pozemkových úprav v k. ú. Hôrky - umiestnenie nových pozemkov

pdf Mapa projektu pozemkových úprav v k. ú. Hôrky - umiestnenie nových pozemkov 162.4 KB

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky

08.10. 2014
pdf Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky 151.9 KB

Zmena cestovného poriadku platná od 01.10.2014

 
 Vážení občania, 
oznamujeme vám, že od 01.10.2014 je zmena v cestovnom poriadku prímestskej dopravy.
pdf Žilina - Hôrky, Hôrky - Žilina 165 KB
pdf Žilina _ Bytča, Bytča - Žilina 114.1 KB

Informácie obecného úradu

   Vážení spoluobčania, 

-žiadame Vás, aby ste odpad z údržby zelene, rastlinný odpad zo záhrad, z cintorína vyvážali do dočasného obecného kompostoviska – za ihriskom TJ, do jeho zadnej časti a nesypali ho do potoka a ku bráne
- oznamujeme Vám možnosť nahlásenia  požiadavky na obecnom úrade:
                           -  na vývoz žumpy
                           -  na čistenie komínov.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Hôrky, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.